-A A +A

USG żył/tętnic kończyn górnych i dolnych

Opis badania

Jak USG tętnic szyjnych.

Przygotowanie do badania

Brak.

Czas badania

Badanie trwa od 30 minut do godziny.