-A A +A

USG tętnic szyjnych (kręgowych, dogłowowych, domózgowych)

Opis badania

Ocena ultrasonograficzna żył i tętnic możliwa jest dzięki wykorzystaniu tzw. efektu Dopplera, polegającego na zmianie częstotliwości fali ultradźwiękowej po odbiciu od poruszających się krwinek. Zaobserwowane zmiany są rejestrowane przez aparat USG i przetwarzane na obraz prezentowany następnie na monitorze.

Badanie to umożliwia między innymi stwierdzenie obecności zwężeń żylnych, powodowanych skrzeplinami lub innych procesów chorobowych (np. stanów zapalnych), a także dokładny pomiar prędkości przepływu krwi, przedstawiany na specjalnym wykresie.

Służy również  diagnostyce objawów niedokrwienia centralnego systemu nerwowego (zawrotów głowy, szumów, omdleń) i ocenie miażdżycy.

Przygotowanie do badania

Brak

Czas badania

20 minut