-A A +A

Mammografia

W Pracowni Scanmed Multimedis znajdującej się w budynku szpitala Św. Rafała w Krakowie wykonywane są badania mammograficzne z użyciem Mammografu firmy Siemens Mammomat 300 Nova. Urządzenie to   jest niezawodnym sprzętem do badań mammograficznych - zapewnia uzyskiwanie najwyższej jakości obrazów celem najdokładniejszego zdiagnozowania choroby piersi w jej najwcześniejszych stadiach. Wykrywanie zmian nowotworowych w początkowej fazie stwarza szanse na wyleczenie. Jest to także urządzenie przyjazne dla Pacjentek.

 
Ocenę wykonywanych badań dokonują lekarze radiologii z  wieloletnim klinicznym doświadczeniem.  
 
Mammografia jest podstawowym badaniem radiologicznym gruczołu piersiowego, który pozwala na wczesne wykrywanie i rozpoznanie guzków o średnicy około 0,5 cm i zmian tzw. bezobjawowych. Dla porównania badanie palpacyjne sutka umożliwia wykrycie guzów dopiero o średnicy powyżej 1 cm. Skuteczność diagnostyczna mammografii oceniana jest na 80-97%. 
 
Przeciwwskazania
 
Jedynym przeciwwskazaniem do mammografii jest ciąża. Nie zaleca się wykonywania mammografii u kobiet przed 35 rokiem życia z uwagi na zwykle gęstą radiostrukturę sutka.
 
Przygotowania do badania
  • badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, niemniej jednak zaleca się , aby było przeprowadzane pomiędzy 5-12 dniem cyklu miesiączkowego.
  • w dniu badania nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.
  • w niektórych przypadkach przed mammografią wykonuje się ultrasonografię (USG) lub biopsję cienkoigłową gruczołu sutkowego w związku z tym przed wykonaniem badania mammograficznego należy przedstawić wyniki poprzednio wykonanych badań piersi.
 
Lokalizacja pracowni
  • Pracownia Scanmed Multimedis (w budynku Szpitala Św. Rafała) – ul. Bochenka 12 w Krakowie. 
  • tel. 12 370 26 01
  • tel. 12 629 88 00