-A A +A

Medycyna pracy

Niesłabnącym zainteresowaniem ze strony pracodawców cieszą się usługi z zakresu medycyny pracy. Zgodnie z ustawą o służbie Medycyny Pracy, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z uprawnioną placówką medyczną. Usługi, obejmujące badania okresowe i profilaktyczne w ramach medycyny pracy, realizujemy przy spełnieniu wszystkich wymogów prawnych, jakie stawiane są polskim pracodawcom. Zakres usług Scanmed Multimedis jest zgodny z Kodeksem Pracy oraz Ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.97 (Dz.U. nr 96 poz. 593 z późniejszymi zmianami R.M.Z. z dnia 17.10.08 r.)

Badania z obszaru medycyny pracy oferujemy zarówno w postaci pakietów (abonament miesięczny), jak i badań jednorazowych, płatnych za konkretną usługę.  Klienci decydujący się na pakiety medyczne, oprócz badań i czynności związanych z wydaniem odpowiednich zaświadczeń dopuszczających do pracy, otrzymują w ramach abonamentu program profilaktyczny w skład, którego wchodzą:

  • rozpoznanie czynników szkodliwych
  • udział lekarza w komisjach BHP
  • udzielanie porad w zakresie fizjologii i ergonomii pracy
  • wizytacje stanowisk pracy
  • organizacja badań medycyny pracy w siedzibie Klienta

Badania medycyny pracy realizujemy w Krakowie, Warszawie,Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach a także w całej Polsce, korzystając z sieci 300 placówek współpracujących.

Prosimy o kontakt z pracownikami naszego działu handlowego, którzy wspólnie z Państwem opracują pakiet spełniający potrzeby i wymogi pracodawcy.

 

Kontakt

Telefon: 506 175 542

Mail: dh@multimedis.pl